Hệ Thống Thanh Toán An Toàn – Bảo Mật

Các hình thức gửi tiền Lot79 hỗ trợ

Lot79 hỗ trợ thanh toán qua hầu hết những hệ thống ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam, bao gồm:

Mức gửi rút tiền chi tiết tại Lot79

Hình thức Onepay

  • Nạp tiền: Mức nạp tiền thấp nhất là 50k, cao nhất là 300 triệu
  • Rút tiền: Mức rút tiền thấp nhất là 100k, cao nhất là 50 triệu

Hình thức Paywell

Nạp tiền: Mức nạp tiền thấp nhất là 100k, cao nhất là 300 triệu